663-258-764 mgawin@pegaz.la

Plan Tygodniowy Przedszkole Misie Tulisie :

PLAN ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
7:00–9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00–9:30
Śniadanie
9:30–10:00
Gry i zabawy dowolnie wybierane przez nauczyciela oraz opiekunów grupy.
10:00-11:30
Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego a całą grupą. Nabywanie umiejętności poprzez działanie, organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych: ruchowych, umuzykalniających, języka angielskiego, ZUMBY, JUDO. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności dzieci.
11:30- 12:00
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. Zabawy dowolne, prace porządkowe. Uczenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza terenem przedszkola.
12:00-12:05
Przestrzeganie zasad higieny. Mycie rąk według instrukcji prawidłowego mycia rąk.

Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.

Przestrzeganie zasad higieny. Mycie zębów, rąk i twarzy.

12:05- 12:40

 

 

12:40-12:45
12:45-13:30
Odpoczynek/Relaks po obiedzie. Czytanie książek. Opowiadanie baśni, bajek. Słuchowisko, muzyka relaksacyjna
13:30-14:25
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności, zainteresowania dzieci. Swobodna działalność dzieci. Utrwalenie poznanych treści, praca indywidualna. Zajęcia dodatkowe.
14:25- 14:30
Przestrzeganie zasad higieny. Mycie rąk według instrukcji prawidłowego mycia rąk.
14:30-15:00
Podwieczorek.Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.
15:00-17:30
Swobodna zabawa dzieci. Zabawy relaksacyjne, konstrukcyjne, dobór zajęć zależny od pogody i pory roku.
  • Uwaga: Rodzaj, ilość i godziny zajęć dostosowywane są do wieku i możliwości grupy wiekowej dzieci i mogą różnić się od planu przedstawionego powyżej.