884 070 809, ‭505 017 253 misietulisie2@misietulisie.com.pl

PLACÓWKI:

Przedszkole Misie Tulisie Gdynia ul. Jemiołowa 49:

Przedszkole Misie Tulisie, Gdynia ul. Żniwna 43:

Punkt Opieki Dziennej , Gdynia ul. Żniwna 43:

Punkt Terapeutyczny Gdynia ul. Koperkowa 2:

Punkt Opieki nad Dzieckiem Misie Tulisie, Słupsk ul. Jana Pawła II 1A:

Przedszkole Misie Tulisie, Banino ul. Rolnicza 93: