Wiktoria Gołębiewska

Jestem studentką w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku o kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna . Ukończyłam kurs pierwszej pomocy oraz Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym. Pracowałam również jako animator.