Kira Jankowska

Jestem nauczycielem – wychowawcą grupy w Punkcie Przedszkolnym „Misie Tulisie” w Banine. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kończąc kierunek Kulturoznawstwo, ze specjalizacją Tożsamość i stosunki międzykulturowe. Studia licencjackie ukończyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na kierunku Filologia rosyjska. W trakcie studiów licencjackich zgłębiałam tajniki pedagogiki, kończąc kurs pedagogiczny i zdobywając przy tym uprawnienia do wykonywania zawodu jako nauczyciel; ale także psychologii, która od zawsze zajmowała szczególne miejsce w moim życiu ( przez kilka lat byłam czynnym członkiem Koła Naukowego Psychologii Społecznej na UKW). Swoje doświadczenie zbierałam podczas wieloletniej pracy z dziećmi, także z dziećmi niepełnosprawnymi, jako opiekun, wychowawca na półkoloniach, instruktor zajęć dodatkowych. Lubię poznawać nowe języki i chętnie dzielę się tą wiedzą z najmłodszymi. Ukończyłam Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (dawniej działając także jako instruktor). Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, zważając na jego potrzeby i dostosowując przy tym odpowiednie materiały.