Dorota Zielińska

Pani Dorota jest wychowawcą w Przedszkolu Misie Tulisie oddział w Gdyni przy ulicy Jemiołowej 49. Prowadzi tam również terapię pedagogiczna. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, tytuł magistra uzyskała na kierunku Pedagogika Szkolna z Terapią Pedagogiczną. Ukończyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu kreatywnego wspomagania dzieci w nauce czytania i pisania, oraz pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i Autyzmem. Brała udział w warsztatach ” Mediacje i negocjacje”, „Drama w wychowaniu” oraz „Interwencja kryzysowa”. Jest osobą ciepła i pogodna, z zaangażowaniem wypełnia powierzone jej zadania i cele zwracając uwagę na indywidualne potrzeby dzieci.