Anna Piórkowska

Pomoc nauczyciela w grupie ,,Minionki’’ przy ul. Jemiołowej 49. Obecnie studentka trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Pedagogika o specjalizacji Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną w Gdyni. W ostatnim czasie odbyła szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia- masaż uzyskując tytuł: Terapeuta Ręki. Posiada również świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie udzielania pomocy i organizacji wsparcia osobie niepełnosprawnej. Bardzo lubi pracę z dziećmi oraz indywidualnie podchodzi do każdego z nich.