Agata Piaścik

Pani Agata z wykształcenia jest Psychologiem. Związana z Przedszkolem Misie Tulisie od początku istnienia placówki w Baninie. Uzyskała tytuł Magistra na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w specjalności Przygotowanie Pedagogiczne. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu: Terapii Ręki – II Stopniowy kurs Diagnoza i Terapia – Wspomaganie pisania oraz umiejętności motorycznych, III Stopniowy Kurs Doskonalący – Terapia Behawioralna Dziecka z Autyzmem, Kurs Realizacji Zajęć Rewalidacyjnych z Wykorzystaniem Różnych Technik Terapeutycznych, kurs Bajkoterapia, kurs Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, a także kurs Opiekuna Dziennego oraz Szkolenie z zakresu Organizacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując między innymi w placówkach edukacyjno-wychowawczych oraz w świetlicy socjoterapeutycznej. Serdeczna, ciepła, miła i odpowiedzialna osoba, kierująca się dobrem dzieci. W swoją pracę wkłada ogrom zaangażowania i serca, czego efektem są postępy w realizacji postawionych celów terapeutycznych oraz uśmiechnięte twarze dzieci.