Kadra

 


mgr Marta Gawin

Dyrektor placówek Misie Tulisie. Nauczyciel wychowawca grupy Krasnoludków w placówce znajdującej się przy ulicy Jemiołowej 49. Ukończyła studia I stopnia – Edukacja Elementarna i Nauczanie Języka Angielskiego,  studia II stopnia- Edukacja Przedszkolna
i Wczesnoszkolna z Kształceniem Integracyjnym oraz Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą- Manager w edukacji. Ukończyła III-stopniowy kurs behawioralny do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W zawodzie pracuje 7 rok w grupach wiekowych 3- 6 lat.

 


mgr Paulina Chojnowska

Nauczyciel, wychowawca grupy w placówce znajdującej się w Gdyni. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym,  studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zdobywając przy tym tytuł Pedagoga wraz z uprawnieniami do wykonywania zawodu oraz Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą- Manager w edukacji.
W ostatnim czasie pracowała w przedszkolu niepublicznym na stanowisku wychowawcy przedszkolnego oraz nauczyciela w oddziale „O”. Odbyła kurs Animatora Zabaw dla Dzieci oraz Kurs z Metody Dobrego Startu. Do doświadczenia zawodowego zalicza prowadzenie różnego rodzaju warsztatów dla dzieci i młodzieży, pracę na stanowisku wychowawcy grupy młodszej w żłobku, jak również opiekuna w świetlicy w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Gdańsku. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, dostosowując przy tym odpowiednie materiały edukacyjne. Dodatkowym atutem jest pasja w wykonywaniu prac plastycznych.


Natalia Dybowska

Nauczyciel, wychowawca w placówce znajdującej się w Gdyni. Ukończyła studia licencjackie. Prowadzi również zajęcia dodatkowe z gimnastyki.  Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko jej zawodem , ale także  wielką pasją. Jest osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy stara się być sumienna i konsekwentna.

 

 


mgr Magdalena Przyboś

Nauczyciel, wychowawca w placówce znajdującej się w Gdyni. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza, studia magisterskie na kierunku Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym oraz studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Przez ostatnie lata pracowała w przedszkolu na stanowisku opiekunka dziecięca oraz asystent nauczyciela przedszkola. Praca z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji.

 


mgr Michalina Bonin

Nauczyciel w placówce znajdującej się w Gdyni. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogiki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (specjalizacja – wczesna edukacja i logopedia), a następnie pedagogiczne studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja – pedagogika szkoły). Praca z dziećmi jest dla niej prawdziwą pasją. Wykorzystując łatwość w nawiązywaniu relacji z najmłodszymi uwielbia z nimi przebywać i zatapiać się w ich świat. Do każdego podchodzi indywidualnie i z odpowiednią troską. Z każdym odkrywa, doświadcza i tworzy. Codziennie stara się przygotować dla dzieci jak najlepszą przestrzeń i warunki do ich odpowiedniego rozwoju. Obserwując to, jak wzrastają, jak ich wiedza się poszerza, czuje, że się rozwija, a szczery uśmiech dziecka jest dla niej najlepszą nagrodą.


Magdalena Marzec

Nauczyciel grupy starszej w placówce znajdującej się w Gdyni.
Po gruntownym przeanalizowaniu swoich predyspozycji pod kątem przyszłej kariery zawodowej rozpoczęła studia pedagogiczne w Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ukończyła z oceną bardzo dobrą, otrzymując stypendium rektora za wysoką średnią. Obecnie jest świeżą absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowującą się do obrony tytułu magistra wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywała pracując z najmłodszymi, jako opiekun dzienny w klubie dziecięcym, następnie w żłobku. Będąc na ostatnim roku studiów magisterskich podjęła pracę na stanowisku nauczyciela w niepublicznym przedszkolu integracyjnym oraz punkcie przedszkolnym z oddziałem terapeutycznym, prowadzonym przez fundację. W tym czasie wzięła udział w części szkoleń w ramach Metody Krakowskiej. Zdobytą wiedzę czynnie wykorzystuje w swojej pracy dydaktycznej.


mgr Iwona Pigła-Kwidzińska

Nauczyciel w placówce znajdującej się w Gdyni. Absolwentka studiów licencjackich w Ateneum –Szkoły Wyższej
w Gdańsku na kierunku Pedagogika specjalizacja resocjalizacja oraz absolwentka Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, studiów II stopnia magisterskich na kierunku Zintegrowana Wczesna Edukacja z uprawnieniami nauczycielskimi. Odbyła praktyki
w Sopockiej Szkole Specjalnej, w Szkole Podstawowej w Dziemianach oraz w prywatnych placówkach przedszkolnych.
W zawodzie pracuje od 5 lat. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji, a największa nagroda dla niej jest uśmiech dziecka.

 


mgr Aleksandra Kozłowska

Nauczyciel j. angielskiego oraz j. hiszpańskiego. W gdyńskich przedszkolach pracuje od siedmiu lat. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (specjalność: nauczanie języka angielskiego) a następnie filologię angielską na Uniwersytecie Gdańskim (specjalność: lingwistyka). Języka hiszpańskiego uczyła się początkowo na studiach anglistycznych , a potem zgłębiała mieszkając przez rok w Palma de Mallorca, gdzie w Escuela Oficial de Idiomas (Oficjalnej Szkole Językowej) uczyła  języka angielskiego. Poza tym pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w Colegio Sant Francesc w ramach letniego kursu językowego, gdzie uczyła angielskiego hiszpańskie dzieci (w wieku 4-12 lat). Odbyła także wiele praktyk pedagogicznych i uczestniczyła w konferencjach metodycznych, zgłębiając wiedzę dotyczącą nauczania. W pracy z dziećmi najbardziej motywuje ją satysfakcja uczniów i możliwość obserwacji ich rozwoju językowego.

 


mgr Matylda Ziółkowska

Nauczyciel, wychowawca w Punkcie Terapeutycznym przy ul. Koperkowej 45 w Gdyni. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Wokalno-Aktorskiego. Ukończyła podyplomową Oligofrenopedagogikę oraz Arteterapię na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Od 2004 roku Instruktor Fitness i Tańca. Pracowała w PSOUU w Gdańsku oraz w CLU w Zapowiedniku. Prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych.

 

patrycja


Patrycja Fijałkowska

Licencjonowany instruktor  Zumba i Zumba Kids. Naukę tańca rozpoczęła ponad 10 lat temu w formacji tanecznej działającej przy Teatrze Miejskim w Grudziądzu. Swój warsztat doskonaliła uczestnicząc w kursach różnych styli tanecznych oraz w formacjach tanecznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako instruktor tańca w miasteczku westernowym Mega Park koło Grudziądza oraz pracując z dziećmi w licznych trójmiejskich przedszkolach. Prowadzi też zajęcia z osobami dorosłymi.

20150612_132850
mgr Aleksandra Buńko

Nauczyciel rytmiki w placówkach znajdujących się w Gdyni. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studiowała na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole „Ateneum” w Gdańsku. Jest również absolwentką Szkoły Muzycznej I stopnia im Henryka Wieniawskiego w Gdańsku (instrument główny – gitara)
Po ukończeniu licencjatu, przez 3 lata pracowała jako nauczyciel w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym. Uwielbia dzieci, jednak dopiero po połączeniu tego zamiłowania z jej pasją, którą jest muzyka, czerpie prawdziwą radość i satysfakcję z pracy.
Aktualnie jest nauczycielem rytmiki w kilku placówkach przedszkolnych na terenie Trójmiasta i okolic, uczy muzyki w szkole podstawowej i prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-2 lat.

dxnlcmltywdllte


Magdalena Zbrzyzna (Miller)
Prowadzi treningi JUDO w placówkach znajdujących się w Gdyni. Jest instruktorem JUDO, a także absolwentką Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku Wychowanie Fizyczne.Pracuje z dziećmi i młodzieżą od 3 lat. Na treningach przelewa doświadczenia zdobywane na licznych zgrupowaniach kadr Polski prowadzonych przez najlepszych trenerów.  Pasją jest trening oraz rozwój ukierunkowany na judo dzieci i młodzieży przez co może przekazywać zdobywane przez lata doświadczenie innym i zarażać ich sportem.  Kariera zawodnicza: Jest zawodniczką Kadry Narodowej Seniorek w Judo, a także wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski(seniorów, młodzieży, juniorów, juniorów młodszych). Obecnie medalistką Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej i na zawodach Mistrzowskich. Zdobyła wiele medali na Pucharach Europy Seniorów  i Juniorów.

 

Justyna Kuryło- zdjęcie

Justyna Kuryło

Opiekun dzieci w placówce znajdującej się w Słupsku. W 2015 roku w Gdańsku ukończyła kurs zawodowej opiekunki dziecięcej, w czasie trwania którego miała przyjemność korzystać z wieloletniego doświadczenia psychologów, pedagogów
oraz pediatrów. Spędziła wiele godzin na zajęciach praktycznych z dziećmi
w różnym wieku. Na bieżąco uzupełnia wiedzę z zakresu pielęgnacji
oraz rozwoju małych dzieci. Z zawodu jest również dietetykiem oraz trenerem sportu.

 

Katarzyna Kozula zdjęcie 2
Katarzyna Kozula

Opiekun w placówce znajdującej się w Słupsku. Po ukończeniu studium policealnego uzyskała dyplom opiekunki dziecięcej. Od ponad roku wykonuje zawód pracując z dziećmi do lat trzech. W trakcie trwania nauki odbyła miesięczną praktykę w przedszkolu w grupie dzieci 3-letnich. Uczęszczała również w zajęciach praktycznych na oddziale pediatrycznym w szpitalu.