Mirosława Kupska

Nauczyciel wspomagający w placówce mieszczącej się w Gdyni. Absolwentka WSB na wydziale pedagogiki o kierunku „Psychologia człowieka”. Dyplomowany terapeuta zajęciowy. Posiada tytuł Mediatora prawno-cywilnego z Centrum Prawnego. Absolwentka Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku w specjalizacji „Specjalista terapii uzależnień”. Doświadczenie zdobyła w Gabinetach Kompleksowego Wsparcia w zaburzeniach rozwojowych m.in. „Hel-pik” Rumia i Gdynia. Certyfikowana terapia SI w SKK-Warszawa oraz terapia behawioralna I,II i III stopnia również SKK-Warszawa. Terapeuta ręki i zaburzeń I i II stopnia- diagnoza, terapia. Uzyskała tytuł Trenera Umiejętności Społecznych w Zachodnio-Pomorskim Centrum Kształcenia.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała również w Fundacji „Autyzm Bez Tabu” jako trener i terapeuta specjalistycznych usług opiekuńczych. Jako nauczyciel i terapeuta doskonaliła swoje „szlify” w placówce integracyjnej oraz Fundacji Centrum Diagnozy , Terapii i Edukacji. Staż i praktyki odbyła w Stowarzyszeniu Wspierającym Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”. Prowadziła indywidualne Terapie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Certyfikowany Arteterapeuta. Diagnosta oceny rozwoju psychoruchowego w zakresie 1 m-ca – 9 lat „KORP”. Diagnosta oceny zachowania i emocji od 1 m-ca do 16 r.ż. „KOZE”. Posiada certyfikat z zakresu Logorytmiki i Grafomotoryki. Trener Biofeedback EEG, Neurofeedback EEG i analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych I stopnia. Warsztat pracy ze szkolenia AAC stosowania ocen umiejętności porozumiewania się z dziećmi. Szkolenie „Edu-Mach” w radzeniu sobie ze stresem u dzieci i dorosłych- „Metody relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą”oraz diagnoza psychologiczna dziecka z zaburzeniami rozwojowymi- różnicowanie i podstawy terapii.