mgr Paulina Chojnowska

Nauczyciel, wychowawca grupy w placówce znajdującej się w Gdyni. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym, studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zdobywając przy tym tytuł Pedagoga wraz z uprawnieniami do wykonywania zawodu oraz Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą- Manager w edukacji.W ostatnim czasie pracowała w przedszkolu niepublicznym na stanowisku wychowawcy przedszkolnego oraz nauczyciela w oddziale „O”. Odbyła kurs Animatora Zabaw dla Dzieci oraz Kurs z Metody Dobrego Startu. Do doświadczenia zawodowego zalicza prowadzenie różnego rodzaju warsztatów dla dzieci i młodzieży, pracę na stanowisku wychowawcy grupy młodszej w żłobku, jak również opiekuna w świetlicy w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Gdańsku. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, dostosowując przy tym odpowiednie materiały edukacyjne. Dodatkowym atutem jest pasja w wykonywaniu prac plastycznych.