mgr Marta Gawin

Dyrektor placówek Misie Tulisie. Ukończyła studia I stopnia – Edukacja Elementarna i Nauczanie Języka Angielskiego, studia II stopnia- Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Kształceniem Integracyjnym oraz Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą- Manager w edukacji. Ukończyła III-stopniowy kurs behawioralny do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W zawodzie pracuje 7 rok w grupach wiekowych 3- 6 lat.