mgr Marta Gawin

Pani Marta Gawin od ponad 5 lat pełni rolę Dyrektora sieci Przedszkoli w Trójmieście. Swoją ścieżkę kariery rozpoczęła od pracy z najbardziej wymagającymi dziećmi. Niezmiennie od ponad 10 lat codziennie aktywnie uczestniczy w ich życiu w każdej placówce. Towarzyszy i wspiera je każdego dnia, w każdej sferze ich życia, na każdej płaszczyźnie oraz kolejnych etapach rozwoju. W codziennej pracy poza obowiązkami administracyjnymi jakie pełni z nienaganną dokładnością, odpowiedzialnością i zaangażowaniem, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu jest wsparciem również dla kadry pedagogicznej. Doskonale znająca i rozumiejąca trudności życia codziennego dzieci oraz ich rodziców jest dla nich zawsze ostoją. Do roli jaką pełni w Przedszkolach podchodzi z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu fundamentów prawidłowego rozwoju, a jej umiejętności personalne wpływają na relacje z rodzicami, którzy chętnie sięgają po rady, sugestie i wsparcie. Pani Marta ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja Elementarna z nauczaniem języka Angielskiego. Tytuł Magistra uzyskała na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z kształceniem integracyjnym. Uzupełniła swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą, Menager w Edukacji.
Poszerzała zakres swojej wiedzy również o liczne kursy doskonalące. W Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka ukończyła III – stopniowy kurs „Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem”, Tytuł Terapeuty Ręki uzyskała ukończywszy szkolenie „Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż nabywając wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki. Ukończyła także kurs doskonalący organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji – „Metoda Dobrego Startu”, Kurs „AAC – Komunikacja Alternatywna i Włączająca – Zastosowanie elementów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym podczas pracy grupowej i indywidualnej”, „Terapia dziecka z autyzmem” organizowany przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. Na co dzień serdeczna, odpowiedzialna, zaangażowana osoba, pełna pasji i motywacji by dzielić się radością, wiedzą i doświadczeniem każdego dnia.