Marta Czernyk


Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika. Odbyła kurs na opiekuna dziennego. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyła szkolenia „Asystent/ cień ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”, „Zaburzenia że spektrum autyzmu – diagnoza i podstawy terapii”. Uwielbia pracę z dziećmi, szczególnie tymi najmłodszymi. Jest bardzo ciepłą, miłą, odpowiedzialną i opiekuńczą osobą. Kocha swoją pracę oraz wkłada w nią wiele zaangażowania i radości do dzieci.