Katarzyna Pielecka

Psycholog w placówce przy Jemiołowej 49 w Gdyni oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pegaz. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Przygotowanie Pedagogiczne. Ukończyła szkolenie na Trenera Umiejętności Społecznych stopnia I, II  oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pani Katarzyna posiada kwalifikacje Trenera Funkcji Poznawczych i Terapeuty Ręki. Odbyła liczne kursy w tym z zakresu Terapii Zajęciowej, Gier i zabaw wspomagających rozwój funkcji poznawczych, a także szkolenia związane z metodyką pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, terapii dzieci z autyzmem oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W zespole badawczym Laboratorium Analiz Narracyjnych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu uczestniczyła w projektach badawczych związanych z narracją doświadczeń życiowych.