Izabela Jesionka

Kierownik przedszkola, Oligofrenopedagog, Logopeda. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu pedagogiki specjalnej ze specjalizacją w logopedii oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu neurologopedii. Posiada 6-letnie doświadczenie w pracy z dziecmi oraz młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m. in: niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, afazją, autyzmem, zespołem Downa, zespołem Retta itp.
Kompetencje zawodowe podnosi poprzez dodatkowe szkolenia w dziedzinie logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Ukończyła szereg kursów, szkoleń oraz warsztatów m.in: Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Dziecko z autyzmem w szkole, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym, Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, Rotacyzm – metodyka postępowania logopedycznego, Sygmatyzm – metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek dentalizowanych oraz Autyzm – terapia wielowymiarowa.