Izabela Hićkiewicz

Oligofrenopedagog w placówce znajdującej się w Gdyni. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna – oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Gdańskim w Wydziale Nauk Społecznych. Ukończyła kursy dla wychowawców placówek wypoczynku oraz kierowników wycieczek i imprez szkolnych. Miała możliwość zdobywania doświadczenia na praktykach, pracując w przedszkolach na stanowisku pomocy nauczyciela. Doraźnie pracowała jako wychowawca kolonijny. W ostatnim czasie pracowała jako nauczyciel wspomagający, prowadziła terapię w Ośrodku wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w Gdańsku. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości, cieszy ją obserwowanie i wspomaganie ich rozwoju.