Ilona Balińska

Ukończone wyższe studia z pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. W zawodzie od 2009 roku, pracuje z dziećmi od 2,5 -13 lat. Przez ten czas ukończyłam warsztaty: „Wesołe zabawy z muzyką poważną”, „Zabawa w teatr”, „Kompetencje kluczowe – kodowanie z matą” oraz szkolenia: „Origami podstawowe”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu”, „Jak poskromić złośnika w przedszkolu i szkole”, „Terapia ręki”, „Poznawczo-behawioralne modele interwencji pedagoga w relacji z dzieckiem”, „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka”, „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”. Brałam udział w przygotowaniu konferencji i prowadzeniu warsztatów „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych”.